banner

Środowisko

Środowisko
  • Jednym z naszych celów jest zmniejszenie wpływu na środowisko, a także wypełnieniu zobowiązań dotyczących zgodności przy użyciu najnowocześniejszych technologii.
  • Zgodnie z Europejską Dyrektywą (2000/53/CE) w żadnym z procesów nie używamy chromu VI, kadmu, ołowiu ani rtęci.
  • Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko oraz rozwoju produkcji i marketingu naszych procesów i usług.
  • Stale optymalizujemy nasze procesy produkcyjne. Działamy w oparciu o wymagania normy ISO 14001 i corocznie publikujemy stosowne raporty środowiskowe.
  • Stosujemy ciągły monitoring celem dla zapewnienia kontroli nad emisją do powietrza. Stosowanie najnowocześniejszej technologii celem redukcji i zapobieganiu emisji jest naszym najważniejszym priorytetem (w roku 2017 oddaliśmy do użytku nowoczesny dopalacz dla obniżenia emisji LZO oraz wykorzystujemy jego energię do ogrzewania hali).

 

CERTYFIKAT:

PL / EN

Technologia

Firma oferuje usługę malowania kataforetycznego (KTL).

Długoletnie doświadczenie w malowaniu oraz ugruntowana pozycja na rynku umożliwia realizację usług nawet w przypadku skomplikowanych elementów.

Spółka PL Europainting sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy - Dotacja na kapitał obrotowy dla PL EUROPAINTING SP. Z O.O.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

FE_POIR


Zapraszamy do odwiedzin lub konaktu

Jesteśmy idealnie zlokalizowani - w niedużej odległości od autostrad A1 i A4.

Sprawdź dojazd na google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53