banner

PRZETARG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

PRZETARG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

Data: 2018.05.30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2018/05/01 NA NABYCIE KOMPLETNEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ MALOWANIA KATAFORETYCZNEGO

W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii malowania kataforetycznego wyrobów metalowych, wnioskowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  3. Konkurencyjność MŚP Działanie 2. Innowacje w MŚP (numer naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17), zwracamy się o nadsyłanie ofert na dostawę Linii Malowania Kataforetycznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4985

 

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do składania ofert!

Technologia

Firma oferuje usługę malowania kataforetycznego (KTL).

Długoletnie doświadczenie w malowaniu oraz ugruntowana pozycja na rynku umożliwia realizację usług nawet w przypadku skomplikowanych elementów.

Spółka PL Europainting sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy - Dotacja na kapitał obrotowy dla PL EUROPAINTING SP. Z O.O.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

FE_POIR


Zapraszamy do odwiedzin lub konaktu

Jesteśmy idealnie zlokalizowani - w niedużej odległości od autostrad A1 i A4.

Sprawdź dojazd na google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53