banner

Nasza wizja

NASZE WARTOŚCI: JAKOŚĆ PIERWSZA - BEZPIECZEŃSTWO ZAWSZE

Nasza wizja

Jako specjaliści procesu KTL i materiałowi łączymy siły z naszymi klientami, aby opracować rozwiązania procesowe spełniające coraz wyższe wymagania.

Dążymy do długoterminowej współpracy, wysokich standardów jakości i innowacji, aby zapewnić sukces rynkowy naszym klientom.

Takie podejście sprawia, że ​​jesteśmy najlepszym profesjonalnym partnerem w zakresie przemysłowej obróbki powierzchni.

 

Prowadzimy globalny, zestandaryzowany system zarządzania jakością, który jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001 oraz ISO 14001 i BS OHSAS 18001.

 

PL Europainting spełnia najwyższe standardy w produkcji zgodnie z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego:

 • Ustalamy cele w odniesieniu do bezpieczeństwa operacyjnego, jakości, kwestii środowiskowych i monitorując wyniki.

 • Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko oraz rozwoju produkcji i marketingu naszych procesów i usług.

 • Filozofia "zero wypadków" jest kluczowym priorytetem korporacyjnym, zapewniającym bezpieczne i przyjazne środowisko pracy.

 • Filozofia zerowej wady jest kluczowym elementem naszej organizacji.

 • Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia wszystkich naszych procesów i systemów do produkcji powłok o wyjątkowej jakości.

 • Korzystając z wytycznych pFMEA, oceniamy, analizujemy i minimalizujemy awarie na etapie planowania procesu.

 • Wykorzystujemy APQP i inne wspólne standardy motoryzacyjne (Lean Manufacturing, Six Sigma), aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

 • Jednym z naszych celów jest zmniejszenie wpływu na środowisko, a także wypełnieniu zobowiązań dotyczących zgodności przy użyciu najnowocześniejszych technologii.

 • Zapewniamy zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi.

 • Staranność i zaangażowanie są podstawą wartości naszej firmy.

 • Prowadzimy otwarty i konstruktywny dialog z zainteresowanymi stronami.

Technologia

Firma oferuje usługę malowania kataforetycznego (KTL).

Długoletnie doświadczenie w malowaniu oraz ugruntowana pozycja na rynku umożliwia realizację usług nawet w przypadku skomplikowanych elementów.

Spółka PL Europainting sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy - Dotacja na kapitał obrotowy dla PL EUROPAINTING SP. Z O.O.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

FE_POIR


Zapraszamy do odwiedzin lub konaktu

Jesteśmy idealnie zlokalizowani - w niedużej odległości od autostrad A1 i A4.

Sprawdź dojazd na google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53