banner

Laboratorium

Nasze laboratorium jest wyposażone w najbardziej zaawansowane urządzenia do kontroli głównych parametrów procesu i produktu.

Laboratorium

Kontrola procesu obejmuje zarówno przygotowanie powierzchni, jak i proces nakładania powłoki farby.

Analizy chemiczne pozwalają nam zarządzać procesem w sposób umożliwiający spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących ochrony przed korozją.

Dzięki kontroli kluczowych parametrów i analizy opartej na metodologii SPC gwarantujemy stabilny proces konieczny do osiągnięcia wymaganej jakości powierzchni.
Wszystkie etapy nadzoru w laboratorium są w pełni udokumentowane i wizualizowane na wykresach X-MR, aby utrzymać proces pod pełną kontrolą.

Wśród urządzeń laboratoryjnych znajduje się również komora do przeprowadzania cyklicznych badań korozyjnych z regulowaną wilgotnością, która pozwala nam realizować testy korozyjne zgodnie z licznymi normami między innymi GMW 14872, DBL 7391, VDA 621-415, VW PV-1210, ISO 11997-1, ISO 9227, BMW AA-0224 itp.

Stawiamy na certyfikowany personel pracujący w laboratorium.

Technologia

Firma oferuje usługę malowania kataforetycznego (KTL).

Długoletnie doświadczenie w malowaniu oraz ugruntowana pozycja na rynku umożliwia realizację usług nawet w przypadku skomplikowanych elementów.

Spółka PL Europainting sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy - Dotacja na kapitał obrotowy dla PL EUROPAINTING SP. Z O.O.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

FE_POIR


Zapraszamy do odwiedzin lub konaktu

Jesteśmy idealnie zlokalizowani - w niedużej odległości od autostrad A1 i A4.

Sprawdź dojazd na google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53