banner

E-coating

Electrocoat to metoda powlekania organicznego, która chroni części metalowe przed korozją

E-coating

Farbę nakłada się za pomocą prądu elektrycznego, naładowane elektro statycznie cząsteczki farby osadzają się na szęściach lub zmontowanym produkcie. Proces polega na zanurzeniu części metalicznej w wodnym roztworze zawierającym emulsję do malowania. Jony farby w roztworze mają ładunek dodatni.

Kiedy części są zanurzone w kąpieli, farba osadza się na całej powierzchni części. Jony farby tracą elektrony i osadzają się na powierzchni części w postaci stałej powłoki. Grubość powłoki reguluje się przyłożonym napięciem. W katodowym systemie osadzania elektroforetycznego układ elektryczny wymaga układu podrzędnego, którym jest system anolitu, który służy do kontrolowania pH kąpieli malarskiej. Jest wyposażony w pompę, płytki anodowe, które są zamknięte w celi anolitowej i miernik przewodnictwa.

Zadaniem anolitu jest doprowadzenie ładunku z anody do farby i odprowadzenie kwasu wytworzonego w komórce anodowej do zbiornika anolitu.

Zintegrowane etapy procesu to odtłuszczanie, płukanie, aktywacja, fosforanowanie i pasywacja.

1. Aktywacja

Etap aktywacji jest potrzebny przed obróbką fosforanem Zn, którego zadaniem jest umożliwienie tworzenia kryształów drobnokrystalicznych powłok fosforanu cynku, szczególnie na odtłuszczonych powierzchniach za pomocą alkalicznego środka czyszczącego. Odpowiednia aktywacja powierzchni gwarantuje jednorodny fosforan powłoki, odpowiedni rozmiar kryształów i masę powłoki.

2.Trójkationowe fosforanowanie

Fosforan cynku jest nieorganicznym związkiem chemicznym stosowanym jako odporna na korozję powłoka na powierzchni metalu w ramach procesu powlekania ED. Proces fosforanowania wytwarza twardą, elektrycznie nieprzewodzącą powierzchnię, która ściśle przylega do leżącego pod nią metalu. Ta warstwa chroni metal przed korozją i poprawia przyczepność do farby. Podstawowy proces fosforanowy polega na reakcji trawienia i tworzeniu powłoki powierzchniowej.

3. Pasywacja

Pasywacja jest kolejnym krokiem po ostatniej kąpieli do płukania wodą. Celem tego procesu jest uszczelnienie niedokładnych powłok fosforanowych wytworzonych przez wprowadzenie do skorupy jonów cyrkonu. Proces ten poprawia odporność na korozję obrabianych powierzchni metalowych, które mają być malowane lub powlekane proszkowo elektrostatycznie.

Technologia

Firma oferuje usługę malowania kataforetycznego (KTL).

Długoletnie doświadczenie w malowaniu oraz ugruntowana pozycja na rynku umożliwia realizację usług nawet w przypadku skomplikowanych elementów.

Spółka PL Europainting sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy - Dotacja na kapitał obrotowy dla PL EUROPAINTING SP. Z O.O.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

FE_POIR


Zapraszamy do odwiedzin lub konaktu

Jesteśmy idealnie zlokalizowani - w niedużej odległości od autostrad A1 i A4.

Sprawdź dojazd na google maps!

PL Europainting Sp. z .o.o.

Murarska 5
43-100 Tychy
Poland

+48 32 733 85 53